Akciğer Kanseri Ve Sigara

Heryıl ortaya çıkan akciğer kanseri vakalarının yaklaşık %85'i sigarayla ilişkilidir.

Günde bir paketten fazla sigara içen insanlar, hiç içmemiş olanlara göre 20 kat daha fazla akciğer kanser riski taşımaktadır, 20 yıldır günde iki paket ya da daha fazla sigara içenlerdeki risk, sigara kullanmayanlara göre 60-70 kat daha fazladır.
Sigarayı, bırakırsanız akciğer kanseri olma riskiniz azalacaktır ancak hiç sigara içmeyenlerin düzeyine inmeyecektir.

Günümüzde akciğer kanseri erkekler arasında daha yaygındır. bununla birlikte kadınlar arasında sigara kullanımı arttığı için kadınlarda akciğer kanseri görülme sıklığı giderek artmaktadır.Şu sıralarda akciğer kanseri kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olan meme kanserine yaklaşmıştır.Amerikan Kanser derneği 2000 yılına kadar eşit sayıda erkek ve kadının akciger kanserinden öleceğini tahmin etmektedir.

Günde içtiğiniz sigara sayısı ve içtiğiniz sigaranın içindeki nikotin ve katran miktarı arttıkça akciğer kanseri riski de artmaktadır.Ayrıca çevreden soluduğunuz sigara dumanı da riski arttırmaktadır.Sigara dumanı, bir dizi zehirli gaz ve küçük katran damlacıkları içermektedir.

Katranda da çeşitli karsinojenler (kansere neden olan maddeler) ve kokarsinojenler (kanser hücrelerinin çoğalmasını hızlandıran maddeler)bulunmaktadır.Sigara kullanımıyla en fazla ilişkili akciğer kanseri tipleri küçük hücreli ve çok katlı yassı epitelden gelişen kanserlerdir. Küçük hücreli kanser çok hızlı yayılır ve en fazla aşırı sigara içen erkeklerde görülür.sigara içmeyenlerde nadir olarak görülür.

Sigara dumanı %2-6 oranında, vücudun oksijen taşıma ve kullanma yeneğini etkileyen çok zehirli bir gaz olan karbonmonoksit içerir. Sigara dumanındaki tahriş edici maddeler hava yollarının içini döşeyen ve akciğerden istenmeyen maddelerin atılmasını sağlayan titrek tüylerin (silia) işlevini bozar; ayrıca akciğerdeki enzimlerin normal dengesini de bozarak solunum sistemi hastalıklarının daha kolay oluşmasına neden olur.

Daha öncegünde 20'den fazla sigara içmiş, ancak 10 yıldır sigara içmeyenlerde ölüm oranı üçte iki azalmaktadır. bununla birlikte bu oran hiç sigara içmemiş olanlarınkine ulaşmaktadır.Ne yazık ki birçok insan, akciğer hastâliği yada kanser ortaya çıktığında sigarayı bırakmaktadır.