Besin Alerjilerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Besin Alerjilerinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

a.Kendisine dokunan maddeyi bir daha yememekle,
b.Bir krizde, krizi hafifletmek için antihistaminik tedavi usulü ve­ya başka gerekli ilâçları kullanarak.

Bir besin maddesi alındıktan ne kadar zaman sonra alerjik tepki ken­disini gösterebilir ?
Alerjik belirtiler kendisini hemen veya birkaç dakika içerisinde gösterebilir. Bazen de birkaç saat sonra meydana çıkabilir. Bu ge­cikme süresi bazı hallerde yaklaşık otuz altı saate kadar uzayabi­lir.

Bir besin maddesi alerjik tepki göstermişse, bu maddenin her zaman alerji yapacağı anlamına gelir mi ?
Bu şart değildir. Bir hasta bu maddeye karşı dayanıklılık meyda­na getirebilir.

Bir hasta hassas olduğu bir besin maddesini bilerek hassasiyetini ölç­mek için yemeli midir ?
Bundan önce bu besin maddesi alındığı zaman tepki şiddetli olmuş­sa bu akıllıca bir hareket olmaz. Ancak hasta bu yolda bir deney yapacaksa bu besin maddesinden çok az bir miktar almalıdır.

Besin maddesi alerjisi ne derece yaygındır ?
Birçok kişi bazı besin maddelerine karşı alerji vardır. Fakat bun­ların çoğu bundan habersiz bulunmaktadır.

Besin alerjileri ölüme neden olabilir mi ?
Hayır.

Besin alerjileri karında cerrahî müdahale gerektirecek belirtilere se­bep olabilir mi ?
Evet. Çok kez bir hasta gerçekten besin alerjisinden rahatsız ol­duğu zamanlar, görünen belirtiler apandisit veya safra kesesi has­talığı teşhisleri konmasına sebep olur.