Ayancik Devlet Hastanesi
Ayancik Devlet Hastanesi
Boyabat Devlet Hastanesi
Boyabat Devlet Hastanesi
Duragan Devlet Hastanesi
Duragan Devlet Hastanesi
Erfelek Saglik Merkezi
Erfelek Saglik Merkezi
Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi Poliklinigi
Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi Poliklinigi
Gerze Saglik Merkezi
Gerze Saglik Merkezi
Sinop Atatürk Hastanesi
Sinop Atatürk Hastanesi
Sinop Türkeli Devlet Hatanesi
Sinop Türkeli Devlet Hatanesi