Guatr Ameliyatları

Guatr’ın bir çok türü olduğunu hatırlamak gerekir. Guatr’ın çoğunluğunda ameliyata gerek olmasa da bazı guatr türlerinde ameliyat zorunludur. Özellikle, tiroid kanseri olduğu bilinen tiroid nodüllerinde ameliyat tedavinin birinci aşamasıdır. Ayrıca, kanser olmayan bazı nodüllerde de ameliyat gerekebilir.

Her guatr ve her tiroid nodülü ameliyat edilmez. Guatr hastasının tetkiki sırasında iğne biyopsisi yapıldıktan sonra patolojik olarak kanser saptanınca hastanın gecikmeden ameliyat edilmesi şarttır. Ameliyattan sonra ise kanserin ikinci aşaması olan hastanede yatırarak yüksek doz radyoaktif iyot tedavisi yapılır.

Hiç bir nodül, biyopsi ile kanser saptanmadıkça ultrasonografi, dopler veya sintigrafi ile kanser tanısı konulmaz, hastaya “nodülünün kanser riski çok yüksek” denilmez.

Ameliyattan önce, hastanın tiroid ile ilgili bütün kan tahlilleri, tiroid ultrasonografisi, tiroid sintigrafisi ve iğne biyopsisi yapılır. Tiroid hastalığı tam ve eksiksiz olarak tetkik edilip kesin tanı konulur, tedavinin ameliyatsız olarak ilaçlarla mı yoksa ameliyatla mı yapılacağına karar verilip hastaya gerekli açıklamalar yapılır.

Guatr Ameliyat Türleri
Tiroid hastalığının kanser olup olmadığına göre ameliyatının türüne karar verilir.
a-Kanser Olmayan Nodüllü Guatr’da; tiroidin tümüne yakını çıkarılır (near total thyroidectomy), lend nodülleri çıkarılmaz.
b-Kanser Saptanan Nodüülü Guatr’da; tiroidin tümü, komşu lenf düğümleri (total thyroidectomy) ve çevredeki adelelere yapışıklık varsa bu bölümler çıkarılır.

Artık, tiroidin bir kısmını çıkarıp geriye kalanı “hormon üretsin” diye bırakmak (subtotal tiroidektomi) tercih edilen bir yöntem olmaktan çıkmıştır. Çünkü, bu hastalarda nüks (hastalığın tekrarlaması) sık görülmektedir. Ayrıca, ameliyatta biraz doku bırakılsa bile yinde hastanın tiroid hormonu kullanması yine de gereklidir.