Burun Estetiği Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Burunda estetik cerrahî ne kadar sürer ?
Yaklaşık bir saat.

Burun estetiği ameliyatı
Bütün kesitler burnun içerisinden yapılmaktadır ve burun derisi gevşetilerek veya altı kazınarak, burun kafesini teşkil eden kemik ve kıkırdaktan ayrılmaktadır. Ondan sonra operasyon öncesi hazırlanan bir plân gereğince burun kafesinde yapılan kesintilerle istenilen biçim verilmektedir. Deri bundan sonra yeni  biçim verilen kafes üzerine yayılmakta ve burun dikilmektedir. Burnun içerisine tampon yerleştirildikten sonra burun dışından konan bir sargıyla kemik ve kıkırdak istenilen şekilde tutulmaktadır. Zaman geçince deri yeni yapılan kemik ve kıkırdak kafesi üzerinde yerleşecektir.

Buruna yapılan estetik cerrahî sonuçlarının ne olacağını ne gibi faktörler tayin eder ?
a. Hastanın yaş durumu. En iyi sonuçlar on altı ile otuz yaşları arasında olanlarda elde edilmektedir.
b. Cilt. Cildin inceliği veya kalınlığı ve yağlı olup olmadığı. Bunlar cildin kalitejsini tayin ederler.
c. Biçimsizliğin çapı. Biçimsizlik alanı ne kadar büyükse onu düzeltmek de o derece güç olur.
d. Hastanın aklî dengesi. Önemli olmayan kusurları fazlasıyla önemseyen evhamlı hastalarda iyi sonuçlar elde edilmesi çok da zor olmaktadır.

Çocuklara yapılan estetik cerrahîde başarı oranları daha yüksek midir ?
Operatörün ameliyat yapmak için burnun tanı teşekkül etmesini beklemesi gerekir. Bu da bir çocuk ancak on altı yaşında olduktan sonra meydana gelmektedir.

Burunda estetik cerrahî yapıldıktan sonra izler kalmakta mıdır ?
Hayır. Çünkü kesitler genellikle burun boşluğu içerisinde veya burun deliklerinin yayılan kısımlarında yapılmaktadır.

Ameliyat olacak kişi beğendiği bir burun tipini seçebilir mi ?
Ancak bir dereceye kadar. Operatör önce burundaki sakatlıkları ortadan kaldıracak ve ancak ondan sonra buruna hastanın beğenebileceği bir şekil vermeye gayret edecektir. Hasta, ameliyat öncesi şunu bilmelidir ki, ameliyat sonrasında meydana gelecek burun hakkında kesin bir öngörü mümkün değildir.

Hasta ameliyat öncesi yeni burnun ne şekil alacağı hakkında yaklaşık bir bilgi edinebilir mi ?
Evet. Yaklaşık bir biçim- öngörülebilir.

Bir buruna yeni şekil verilmesi için ne gibi materyeller kullanılır ?
En iyi şekil ameliyat olacak kişiden bir kemik veya kıkırdak parçası alınmasıdır. Bu genellikle kalça kemiğinden veya bir kaburga kıkırdağından alınmaktadır.

Burunda estetik cerrahîler sancıya meydan verir mi ?
Hayır.

Ne tür bir anestezi kullanılır ?
Müsekkinlerle takviye edilen lokal anestezi.

Bu gibi ameliyatlarda ne kadar süre hastanede kalınması gerekir ?
İki ile dört gün arası.

Böyîe bir ameliyattan sonra gözlerin renginin solması veya şişmeleri genel bir şey midir ?
Evet. Ancak bu durum yaklaşık kırk sekiz saat içerisinde normale dönmeye başlayacaksa da, tam normal hale gelmesi bir veya iki hafta sürebilir.

Bir estetik cerrahîden sonra tamponlar ve sargılar ne kadar süre sonra çıkarılır ?
Beş ile yedi gün arasında.

Burunda yapılan bir estetik cerrahî koku hassasına zarar verir mi ?
Hayır.

Burunda yapılan bir estetik cerrahîden ne kadar süre sonra rahat nefes alınabilinecektir ?
Burun içerisindeki tampon alındıktan sonradır ki, bu yaklaşık beş ilâ yedi gündür.

Bir estetik cerrahîyi müteakip burun tamamen iyileştikten sonra yaralanmaması için özel dikkat sarf edilmesi gerekli midir ?
Hayır. Estetik cerrahîden sonraki burun herhangi bir burun kadar kuvvetlidir.

Estetik cerrahî gören burunlar aylarca veya yıllarca sonra sarkma veya şekil değiştirme eğilimleri gösterirler mi ?
Hayır. Operasyondan sonra aldıkları şekilleri muhafaza ederler.

Estetik cerrahîden sonra burun şişkinliği bazı hallerde aylarca devam edebilir mi ?
Evet, Burnun yeni biçimini tam anlamıyla alması için bazen aylarca ve bazen de bir yıl şişkinliğin tam olarak geçmesini beklemek gerekebilir.

Burunda yapılan estetik cerrahîden ne kadar süre sonra hasta işine gidebilecek ve sosyal toplantılara katılabilecektir ?
Biraz şişkinlik kalması halinde bile yaklaşık iki hafta içerisinde.

Bir estetik cerrahî başarısız olmuşsa bunun peşinden ikinci bir operasyon yapılabilinir mi ?
Evet. Ancak ikinci operasyona başvurulmadan birkaç ay beklenmesi tavsiye edilir. Bu şekilde ilk ameliyat sonrası iyileşme stabilizasyonuna gelişmiş olur.

En genel burun biçimsizlikleri hangileridir ?
a.
Burkuk burun (twisted nose).
b. Burnun veya burun deliklerinin ucunda biçimsizlikler.
c. Burun köprüsünde ve çatısında çöküklük.
d. Çengel veya kambur burun.