Akut Karın Zarı İltihabı

Akut yaygın kann zan iltihabı, birkaç gün içinde Ölüme neden olabilecek ka­dar ağır gidişli bir hastalıktır. Bütün ka­nn zanna yayılan iltihaplanma sonucunda büyük miktarda irin birikir ve vücut hızla zehirlenir.

Belirtiler hemen bütün şiddetiyle or­taya çıkar. Bütün karna çok şiddetli bir ağn yayılır; ağn karna hafif bir baskıy­la daha da şiddetlenir. Kaslar gergin bir hal ahr. Nabız çok hızlanır ve ateş çok yükselir. Hasta gaz ve dışkı çıkaramaz, sürekli bir hıçkınk görülür. Bazen ba­ğırsağın bir bölümünün delinmesiyle kann boşluğuna hava girmesinin sonu­cu olarak ya da diyaframaltı apse olgu­larında karaciğer üzerine elle vurulması sırasında normalde alınan tok ses kay­bolmuştur. Bütün bu bulgular hastalığın ileri derecede ağır olduğunu ve hemen tıbbi müdahale gerektiğini gösterir. Hastanın genel durumu, dolaşım yet­mezliğine bağlı olarak giderek kötüle-şir. Gözler çukura kaçar, dil ve dudak­lar kurur, burun sivrilir ve cilt balmumu rengi alır. Bu belirtiler “peritonit yüzü” denen görünümün tipik özellikleridir.Yaygın kann zan iltihabı tanısını koymak, iltihabı oluşturan nedeni sap­tamaktan daha kolaydır. Ama hastanın sindirim kanalıyla ilgili bir rahatsızlık geçirdiğinin bilinmesi nedenin sapti masını kolaylaştırır. Hasta hemen h. taneye kaldınlmah ve iltihap bütünü; yerleşmeden ameliyat edilmelidir. Aı öncelikle iltihaba yol açan neden ara; rılmalıdır. Bir apandisite bağlıysa ap dis alınmalıdır. Bir bağırsak halkası ( linmişse, ya bu halka alınmalı ya mümkünse yırtık dikilmelidir.Kainin boş organlarının delinme ne bağlı kann zan iltihabı olgulanm genel durum köklü bir cenahi girişi] elvermeyecek kadar ağırsa, delik geç olarak dikilir ve köklü cenahi girişil genel durum uygun olduğunda başvuı lur.
Ameliyatla kann zarından irin t şaltılır, antibiyotik ve sulfonamitler ı rilir, yara kapatılır ve ameliyat son smda oluşacak irinin boşalması için 1 nn boşluğuna bir akaç (dren) kon Ameliyattan önce, ameliyat sırasın ve sonrasında antibiyotik veraı önemlidir. Belirtilerin başlamasına1 sonra zaman geçtikçe hastayı kurları olanağı giderek azalır. Bundan ötürü ken tam ve vakit geçirmeden cerrahi rişimde bulunmak büyük önem taşır.