Besin Alerjisi

Gastrointestinal alerjiler hangileridir ?
Hastanın hassas olduğu yemeklerden ileri gelen mide ve bağırsak bozuklukları.

Gastrointestinal alerjilerin belirtileri nelerdir ?
Geğirmek, baş dönmesi, kusmak, karın ağrıları, kabızlık, ishal ve hatta ağızda meydana gelen yaralar.

Hangi besin maddesinin alerjiye neden olduğu nasıl tespit edilir ?
Bir iki gün hiçbir besin maddesi almayarak ve bundan sonra ele alınacak bir perhiz sisteminde gıda maddelerini teker teker ilâve ederek. Dokunan besin maddesi tespit edildikten sonra hasta bu maddeyi, artık yemeklerinden eksik eder.

Besin alerjilerin tedavisi nasıl yapılır ?
a.Kendisine dokunan maddeyi bir daha yememekle,
b.Bir krizde, krizi hafifletmek için antihistaminik tedavi usulü ve­ya başka gerekli ilâçları kullanarak.

Bir besin maddesi alındıktan ne kadar zaman sonra alerjik tepki ken­disini gösterebilir ?
Alerjik belirtiler kendisini hemen veya birkaç dakika içerisinde gösterebilir. Bazen de birkaç saat sonra meydana çıkabilir. Bu ge­cikme süresi bazı hallerde yaklaşık otuz altı saate kadar uzayabi­lir.

Bir besin maddesi alerjik tepki göstermişse, bu maddenin her zaman alerji yapacağı anlamına gelir mi ?
Bu şart değildir. Bir hasta bu maddeye karşı dayanıklılık meyda­na getirebilir.

Bir hasta hassas olduğu bir besin maddesini bilerek hassasiyetini ölç­mek için yemeli midir ?
Bundan önce bu besin maddesi alındığı zaman tepki şiddetli olmuş­sa bu akıllıca bir hareket olmaz. Ancak hasta bu yolda bir deney yapacaksa bu besin maddesinden çok az bir miktar almalıdır.

Besin maddesi alerjisi ne derece yaygındır ?
Birçok kişi bazı besin maddelerine karşı alerji vardır. Fakat bun­ların çoğu bundan habersiz bulunmaktadır.

Besin alerjileri ölüme neden olabilir mi ?
Hayır.

Besin alerjileri karında cerrahî müdahale gerektirecek belirtilere se­bep olabilir mi ?
Evet. Çok kez bir hasta gerçekten besin alerjisinden rahatsız ol­duğu zamanlar, görünen belirtiler apandisit veya safra kesesi has­talığı teşhisleri konmasına sebep olur.