Guatr Kanseri

Tiroid bezesinin hücrelerinden menşe alan kanserlere tiroid kanserleri denir. Gecikmeden doğru tanı konulup tedavi metodları eksiksiz uygulandığında bu kanserlerin çoğunluğu %100'e yakın oranda tedavi edilebilir.
Dört ana gruba ayrılır: papiller kanser, folliküler kanser, medüller kanser, anaplastik kanser.