Turpgiller familyasından; beyaz veya mor çiçekli otsu bir bitkidir. Birçok türü vardır.

Kullanıldığı yerler: Basur memelerini tedavi eder. Boğaz ağrılarını geçirir.