Dekübitis

Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar