Dispepsi

Yemeklerden sonra hazımsızlık, şişkinlik, gaz, bulantı, geğirti, karınağrısı, yanma hissi gibi çeşitli semptomları tanımlayan bir terim.