Gebelikte Hipertiroidi

Artmış serbest T4 ile tanı konur.TSH gebelikte hipertiroidi tanı ve takibinde kullanılır.Hipertiroidinin en sık nedeni olan graves hastalığında tiroid stimulan antikorları oluşur ve bu da bebekte hipertiroidi riskini arttırır.Serbest T4 yükselirken TSH düzeyi azalır.