Safra Taşları

Safra taşlarım oluşturan başlıca maddeler kolesterol, bilirubin ve başta kalsiyum tuzlan olmak üzere tuzlardır Taşların özellikleri bileşimlerine göre değişir.Ağırlıklı olarak ya da yalnızca kolesterolden oluşan taşlar oldukça sert, grisan renkli, yuvarlak ve biraz taneciklidir. Genellikle büyük boyutlu ve tek olur.
Bilirubin (pigment) taşlan koyu renklidir. Siyah olanlan daha sert, kahverengi olanlan yumuşaktır. Kahverengi taşlar safra yollannda bulunur. Safraya rengini veren bilirubin, alyuvarlardaki hemoglobinin karaciğerde parçalanmasıyla oluşur ve safrayla bağırsağa taşınarak dışan atılır.Bazı taşlar karışık yapıdadır ve değişik oranlarda kalsiyum, bilirubin ve kolesterol içerir. Bunlar en sık görülen safra taşlarıdır. Koyu renklidirler. Her zaman çok sayıda bulunurlar.

Karışık taşlar piramit biçiminde ve içerdiği kalsiyum miktanyla orantılı sertliktedir. Safrakesesini tümüyle dolduracak kadar çok miktarda birikebilirler. Bu durumda safrakesesi fıjminde petekli bir görünüm saptanır.Safra taşlan, safra akışını engelleyerek safrakesesi koliği denen ağnh krizlere yol açar. Bu tür krizlerin başlamasında safrakesesinin kasılmasını uyaran aşın yemek ya da aşın yağlı beslenme etkili olabilir. Taş safrakesesi duvarım zedeleyerek safrakesesinin kasılmasına yol açabilir. Böylece safrakesesi içinde durmakta olan taş harekete geçebilir.Taş safrakesesinin boynuna ya da safra yollarına doğru hareket eder ve ulaştığı noktalarda kas spazmlan biçiminde tepkiye yol açar. Tıkanma nedeniyle safra akışı engellenir; ani ve şiddetli ağrı ortaya çıkar.