Abdominal Aort Anevrizmaları

AAAlar özellikle 60 yaşının üstündeki erkeklerde daha sık görülür.
Etyoloji - Ateroskerozis abdominal anevrizmaların en sık görülen sebebidir. Ancak, bunlar aynı zaman­da inflamasyon (vaskülit) veya infeksiyon (mikotik anevrizma) neticesinde oluşabilirler.Yerleşim-Çoğunluğu renal arterlerin altından köken alır ve bu yüzden rezeksiyon ve graft replasmanı uygulanabilir.
Morfoloji-Aterosklerotik anevrizmalar duvarda fuzi-form dilatasyona yol açarlar.

Belirti ve Bulgular
Çoğunluğu asemptomatiktir, fakat nadiren hastalar pulsatil bir kitlenin farkındadırlar. Çoğu defa ilk kez radyografilerde aort dilatasyonu gözlenmesi sonucu, özellikle duvarları kalsifiye ise şüphelenilir. Fizik Muayene sırasında da dikkatli bir palpasyon ile dikkat çekebilir.
Bulgular, genişleyen anevrizmaların komşu yapılara basısı yoluyla da ortaya çıkabilir, örn geniş bir abdominal anevrizma sonucu oluşan vertebra erozyonu sırt ağrısı yapabilir.
Her iki tipin tanısının ispatı ultrasonografi, BT, MRG veya arteriografi ile sağlanır.

Sonuçları
Ruptür en kötü sonuçtur ve çoğunlukla ölümcüldür. Herhangi bir uyarı olmadan aniden oluşabilir veya duvarından yavaşça sızdırıp ağrı ve lokal has­sasiyete yol açabilir.
Retroperitoneal boşluğa, abdominal kaviteye kana­ma olabilir veya barsaklar erode olarak masif gastrointestinal kanamaya yol açabilir.

- Etiketler