Abo Kan Uyuşmazlığı

Hemolize yol açan kan grubu uyuşmazlıkları içinde en sık görüleni ABO grup uyuşmazlığıdır. Ancak sık görülmesine rağmen gerek intrauterin gerekse postnatal dönemde ciddi sorunlara yol açmaz. Coombs testi pozitif olabilir. Daha önce sensitize olmamış bir annenin ilk gebeliğinde de ortaya çıkabilir. Nadiren ağır hemoliz, sarılık ve kernikterusa yol açar. - ABO uyuşmazlığına bağlı hemolitik hastalığın, Rh uyuşmazlığına kıyasla daha hafif geçmesinin birkaç nedeni vardır: 1. Annede oluşan ABO antikorlarının çoğu IgM cinsinden olduğu için plasentadan geçmez. 2. Ancak O grubu annelerde A ve B gruplarına karşı ge1işen antikorların bir kısmı IgG cinsinden olduğu için plasentadan geçer. 3. Fetal A ve B antijenlerinin antijenik özellikleri zayıftır. 4. Annede oluşan antikor plasentadaki A veya B antijeni tarafindan tutulduğu için fetal dolaşıma girmez. 5.Eritrositler üzerinde bulunan A ve B antijenleri diğer doku hücreleri üzerinde, ayrıca dolaşımda serbest olarak da bulunduğundan fetusa geçen antikorlar eritrositlere ulaşamadan diğer antijenler tarafından tutulur. Klinikte, sarılığı olan ve anneyle arasında uyuşmazlığı bulunan bir bebekte tanı konabilir ise de kesin tanı için anne plazmasında anti-A veya anti-B antikorunu tayin etmek ve bu antikorlann bebek eritrositleri üzerinde bulunduğunu göstermek gerekir.

- Etiketler