Amnestik Bozukluklar

AMNESTİK BOZUKLUKLAR : Amnestik bozukluk, sosyal ve mesleki işlevsellikte belirgin bozulmaya sebep olan özellikle tek semptomla belirli bir bellek bozukluğudur.

DSM-IV’ e göre, amnestik bozukluğun teşhisi “yeni bilgiyi öğrenmede veya önceden öğrenilmiş bilgiyi anımsamada bozulmayla beliren bellek bozukluğunu” ve “ bellek bozukluğunun sosyal ve mesleki işlevsellikle önemli bozulmaya neden olmasını” gerektirir.