Safra Koliği

Safra koliğinde sağ kaburga yayının altında aniden ortaya çıkan, omza, sırta ve göğsün sağ yansına yayılabilen şiddetli ağn görülür. Ağrı batıcı özelliktedir ve hasta hareket ettikçe artar. Bunu genellikle bulantı ve safralı kusma izler. Daha da halsiz düşen hastanın ateşi hızla yükselir. Muayane eden hekimin ağnlı bölgeye dokunması bile ağrıyı dayanılamaz hale getirir.’
Safra koliği hekimin girişimiyle kısa sürede denetim altına alınabilir. Hekime başvurulmazsa ağrı saatlerce sürebilir.Ani şiddetli ağnyı izleyen günlerde, gözlerde sarılık ortaya çıkabilir. îdrar normalden koyu, dışkı ise daha açık renk alabilir. Sağlıklı kişilerde sindirim sırasında, karaciğer dışı safra yollarındaki hareketler çok düzenlidir; safrakesesi kasılıp içindeki safrayı bağırsaklara doğru iterken ana safra kanalının sonunda yer alan Oddi büzgen kası gevşer ve safranın bağırsağa akmasına izin verir. Oysa taşın neden olduğu zedelenmeden sonra safrakesesiyle birlikte büzgen kas da kasılır. Safra dışarı akamadığından basmç artar ve bunun sonucunda karaciğerin daha sonraki safra salgısı da engellenir. Gözlerde sanlık ve açık renk dışkı gibi belirtiler safra yolu tıkanmasına bağlıdır.
Dışlanın açık renkli olmasının nedeni bağırsağa akan ve dışkıyla çıkan bilirubinin çok azalmasıdır. Buna karşılık bilirubin kana kanştığmdan daha sonra idrarda yoğunlaşmasıyla idrar rengi koyulaşır ve özellikle gözakında sarılık belirir.