Alzheimer Tedavisi

Alzheimer hastalığı için herhangi bir teşhis testi yoktur; beyin biyopsisi (sadece bir beyin ameliyatı gerekti­ğinde yapılır) veya otopsi de yeterli değildir. Alzheimer hastalığının teşhisi, kısmen, bunama / demans‘a sebep olabilecek diğer şartların ki bunların bazdan tedavi edilebilir, aranması ve buna karar verilmesi suretiyle yapılır.

Teşhis değerlendirmesi, kişinin günlük fonksiyonlarını ne derece iyi icra ettiğini belirlemek üzere yapılan bir mülakatı içerir. Aynca, sinir sistemine yönelik detaylı bir muayene ve genellikle kan testleri de dahil olmak üzere, komple bir fiziksel muayene yapılır. Beynin görüntülerini almak için, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonanslı görüntüleme, ve elektroensifalografi de uygulanabilir.

Testler genellikle bir günden fazla sürer (kişiyi yormamak için testler birkaç güne yayılır), ve kişi genellikle bunlar için hasta­neye yatırılmaz. Değerlendir­menin, Alzheimer hastalığının teşhisinde deneyimi olan (genel­likle bir nöroloji ya da geriatri uzmanı) bir doktor tarafından yapıl­ması önemlidir. Yerel bir hastane, kalifiye olmuş bir doktor bulmanıza yardımcı olacaktır.

Demans’ın teşhisinde, mental durum testi önem arz eder. Doktor, bireye, hafıza, anlama, lisan beceri­leri ve basit hesapları yapabilme yeterliliklerini değerlendirebilmek üzere mental egzersizler uygulaya­caktır.

Alzheimer hastalığının tedavisi, çok yönlü olup, yaşam biçimi tedbirleri ve ilaçlardan oluşur. Alzheimer hastalığından muzdarip hastaların hafızasını iyileştirmek için çeşitli ilaçlar vardır: Tacrine, donepezil ve galantamine. Bu ilaçlar beyinde, nörotransmiter acetylcholine miktarını arttırır. Son zamanlarda, farklı bir ilaç, memantine de mütevazı faydalar yarat­mıştır. Bu ilaçların hiçbiri, ne hastalığın ilerlemesini yavaşlatır ne de mental fonksiyonlarda önemli iyileşme sağlar. En iyi neticeyi, hastalığın ilk aşamasında kulla­nıldığında verirler. Tahrip edici beta amyloid proteininin üretimini azaltmak üzere ilaçlar geliştirilmesi için araştırmalar yapılmakta olup, bunların Alzheimer hastalığını hem tedavi edeceği hem de muhte­melen önleyeceği umulmaktadır.

Yapılan çalışmalarda, yüksek dozda E vitamini ve bitkisel ilaç ginkgo biloba’nın, Alzheimer hasta­lığının gelişmesini yavaşlattığı bulgulanmıştır. İlaçlar ayrıca kişi ve ailesi için sorun yaratan davranışsal problemleri de tedavi edebilir.

Alzheimer hastalığı olan kişiler, aktif olmaya motive edilmelidir; bu mental gerilemenin önlenmesine yardımcı olacaktır. Düzenli mental ve fiziksel egzersizler yapmak, sosyal olmak ve davranmak, ve kilo kaybını önlemek için doğru beslenmek bu aktivitelerden bazda­ndır. Aile çevresinde, buna dair günlük programlar yapılması, bilişsel yıkımın geciktirilmesine yardımcı olabilir.

Alzheimer hastalığı daha ilerlemiş kişiler için, daha fazla denetim gereklidir. Alzheimer hastalığından muzdarip kişiler ve onların bakımını üstlenmiş olanlara, destek gereklidir.